HOW TO HAVE A FUN CONVERSATION AGAIN – EVEN WHEN YOU’RE FEELING UNINSPIRED

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HOW TO HAVE A FUN CONVERSATION AGAIN – EVEN WHEN YOU’RE FEELING UNINSPIRED

COVID-19 doesn’t have to put a damper on every personal interaction. Here are some tips to liven up your phone calls and text messages. 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN VUI VẺ TRỞ LẠI – NGAY CẢ KHI BẠN ĐANG CẢM THẤY KHÔNG CÓ HỨNG

COVID-19 không cần phải làm mất hứng mọi tương tác cá nhân. Dưới đây là một số mẹo để làm phấn khởi các cuộc gọi và tin nhắn của bạn.

Source

[/bg_collapse]