THE SCIENCE OF HELPING OUT: “TO HELP YOURSELF, START BY HELPING OTHERS”

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE SCIENCE OF HELPING OUT: “TO HELP YOURSELF, START BY HELPING OTHERS”

At a time when we are all experiencing an extraordinary level of stress, science offers a simple and effective way to bolster our own emotional health.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

KHOA HỌC CỦA VIỆC GIÚP ĐỠ: “ĐỂ GIÚP CHÍNH MÌNH, HÃY BẮT ĐẦU BẰNG CÁCH GIÚP NGƯỜI KHÁC”

Tại thời điểm tất cả chúng ta đang trải qua một mức độ căng thẳng khác thường, khoa học đưa ra một cách đơn giản và hiệu quả để củng cố sức khoẻ cảm xúc của chính chúng ta.

Source

[/bg_collapse]