HO CHI MINH CITY PROPOSES NEW MINIBUS SERVICE WITH APP BOOKING

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HO CHI MINH CITY PROPOSES NEW MINIBUS SERVICE WITH APP BOOKING

The Ho Chi Minh City Department of Transport has proposed that the Ministry of Transport approve a project to develop a minibus system capable of transporting passengers through the city’s smaller streets.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ XE BUÝT NHỎ MỚI VỚI ỨNG DỤNG ĐẶT CHỖ

Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án phát triển hệ thống xe buýt nhỏ có khả năng vận chuyển hành khách qua các con đường nhỏ hơn của thành phố.

Source

[/bg_collapse]