WHY DO SOME PEOPLE HEAR A CONSTANT RINGING IN THEIR  EARS? IS IT NORMAL?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHY DO SOME PEOPLE HEAR A CONSTANT RINGING IN THEIR  EARS? IS IT NORMAL?

The phantom noise is called tinnitus and experts say it may worsen with age. Here’s what you can do to prevent that.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TẠI SAO MỘT SỐ NGƯỜI NGHE THẤY TIẾNG “RENG” LIÊN TỤC TRONG TAI CỦA HỌ? ĐIỀU ĐÓ CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG?

Tiếng ồn ảo đó được gọi là ù tai và các chuyên gia nói rằng nó có thể trở nên tồi tệ hơn theo tuổi tác. Đây là những gì bạn có thể làm để phòng tránh điều đó.

Source

[/bg_collapse]