TRAINS FOR SAIGON’S FIRST METRO LINE UNDERGO FINAL TESTING IN JAPAN

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

TRAINS FOR SAIGON’S FIRST METRO LINE UNDERGO FINAL TESTING IN JAPAN

On April 11, Saigon’s Urban Railway Management Board announced that the trains ordered to serve the city’s first metro line had begun their final technical inspection in Japan.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NHỮNG ĐOÀN TÀU CHO TUYẾN TÀU ĐIỆN NGẦM ĐẦU TIÊN CỦA SÀI GÒN TRẢI QUA KHÂU THỬ NGHIỆM CUỐI CÙNG Ở NHẬT BẢN

Vào ngày 11 tháng 4, Ban Quản lý Đường sắt Thành thị Sài Gòn đã thông báo rằng các đoàn tàu được đặt hàng để phục vụ tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của thành phố đã bắt đầu khâu kiểm tra kỹ thuật cuối cùng tại Nhật Bản.

Source

[/bg_collapse]