FAST NEW UNDERSEA CABLE LINKING VIETNAM, ASIAN COUNTRIES TO COME ONLINE IN 2022

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

FAST NEW UNDERSEA CABLE LINKING VIETNAM, ASIAN COUNTRIES TO COME ONLINE IN 2022

Perhaps this one will be less delicious to sharks.

VnExpress reports that a 9,400-kilometer-long submarine internet cable with 140 terabytes per second (TBps) of bandwidth connecting to Vietnam will be completed by the end of 2022. This is faster than all of the cables currently linked to the country.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CÁP NGẦM DƯỚI BIỂN MỚI-NHANH, KẾT NỐI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC CHÂU Á SẼ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

Có thể tuyến cáp này sẽ kém ngon hơn với cá mập.

VnExpress báo cáo rằng tuyến cáp mạng dưới biển dài 9,400 km với băng thông 140 terabyte mỗi giây (TBps) kết nối với Việt Nam sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuyến cáp này nhanh hơn tất cả các đường cáp hiện được liên kết với đất nước.

Source

[/bg_collapse]