NEW STUDY SHOWS CORONAVIRUS STRAINS IN VIETNAM’S FIELD RATS, GUANO FARMS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

NEW STUDY SHOWS CORONAVIRUS STRAINS IN VIETNAM’S FIELD RATS, GUANO FARMS

Data from a study published in July 2020 suggests that, by the time field rat meat reaches restaurant tables, more than half of it is infected with coronaviruses.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGHIÊN CỨU MỚI CHO THẤY CÁC CHỦNG VIRUS CORONA Ở CHUỘT ĐỒNG VIỆT NAM, TẠI NHỮNG TRANG TRẠI PHÂN BÓN

Dữ liệu từ một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 năm 2020 cho thấy, vào thời điểm thịt chuột đồng tiếp cận đến các bàn ăn nhà hàng, hơn một nửa số đó đã bị nhiễm virus corona.

Source

[/bg_collapse]