DO YOU MICROWAVE FOOD IN PLASTIC CONTAINERS? BE CAREFUL OF LEACHING CHEMICALS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

DO YOU MICROWAVE FOOD IN PLASTIC CONTAINERS? BE CAREFUL OF LEACHING CHEMICALS

Whether it’s disposable or reusable, people are using a lot of plastic food containers lately. We asked science experts to explain how to use them safely.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

BẠN CÓ HÂM NÓNG THỨC ĂN TRONG HỘP NHỰA KHÔNG? HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG HÓA CHẤT RÒ RỈ

Cho dù đó là sản phẩm chỉ dùng một lần hay tái sử dụng được, mọi người đang sử dụng rất nhiều hộp đựng thức ăn bằng nhựa gần đây. Chúng tôi đã nhờ các chuyên gia khoa học giải thích cách sử dụng chúng một cách an toàn.

Source

[/bg_collapse]