DRIER THAN THE SAHARA: HEATWAVE FANS FIRE RISK FOR FRENCH FARMERS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

DRIER THAN THE SAHARA: HEATWAVE FANS FIRE RISK FOR FRENCH FARMERS

On a farm in France, firefighters beat down the flames that had turned a field of wheat black, but they were too late to save the combine harvester. Caught in the blaze, it belched out flames and thick smoke while the farmer looked on helpless.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

KHÔ HẠN HƠN SA MẠC SAHARA: SÓNG NHIỆT LÀM TĂNG NGUY CƠ HỎA HOẠN CHO NÔNG DÂN PHÁP

Tại một trang trại ở Pháp, những người lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa đã biến một cánh đồng lúa mì thành một màu đen kịt, nhưng họ đã quá trễ để cứu chiếc máy gặt lúa liên hợp. Lúc mắc kẹt trong đám cháy, nó phun ra những ngọn lửa và làn khói dày đặc trong khi người nông dân đứng nhìn bất lực.

Source

[/bg_collapse]