ENGINEER’S BEST FRIEND: HOW A DOG-LIKE ROBOT IS HELPING FORD RETOOL PLANTS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

ENGINEER’S BEST FRIEND: HOW A DOG-LIKE ROBOT IS HELPING FORD RETOOL PLANTS

It runs, walks and prances, rhythmically tapping its four feet before it sinks down on its haunches and crouches.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA KỸ SƯ: CÁCH MỘT CON ROBOT GIỐNG CHÓ ĐANG GIÚP FORD TRANG BỊ LẠI DỤNG CỤ CÁC NHÀ MÁY 

Nó chạy, đi bộ và nhún nhảy, nhịp nhàng gõ bốn chân của nó trước khi hạ đùi và nép mình xuống.

Source

[/bg_collapse]