GET TO KNOW VIETNAM’S 54 ETHNIC GROUPS VIA THESE ADORABLE EMOJIS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

GET TO KNOW VIETNAM’S 54 ETHNIC GROUPS VIA THESE ADORABLE EMOJIS

If only these adorable emojis existed back when we were toiling over our geography homework years ago.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TÌM HIỂU 54 DÂN TỘC VIỆT NAM THÔNG QUA QUA NHỮNG BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC ĐÁNG YÊU NÀY

Giá như những biểu tượng cảm xúc đáng yêu này đã từng tồn tại trong lúc chúng ta vất vả làm bài tập địa lý nhiều năm về trước.

Source

[/bg_collapse]