HANOI MAN KEEPS ORNAMENTAL BIRDS A PRIZED COLLECTION

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HANOI MAN KEEPS ORNAMENTAL BIRDS A PRIZED COLLECTION

A Hanoi man has dedicated the past ten years to collecting ornamental birds, amassing a collection worth up to VND500 million (US$21,570).

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÀ NỘI GIỮ CHIM CẢNH LÀM BỘ SƯU TẬP QUÝ GIÁ

Một người đàn ông Hà Nội đã cống hiến 10 năm qua cho việc thu thập các loài chim cảnh, tích lũy một bộ sưu tập trị giá tới 500 triệu đồng (21.570 đô la Mỹ).

Source

[/bg_collapse]