HEALTH EXPERT: ‘OLDER PEOPLE ARE BETTER POSITIONED TO COPE WITH STRESSES, INCLUDING THIS PANDEMIC’

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HEALTH EXPERT: ‘OLDER PEOPLE ARE BETTER POSITIONED TO COPE WITH STRESSES, INCLUDING THIS PANDEMIC’

That ageing can make us better than ever may be the biggest dirty little secret of all time.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CHUYÊN GIA SỨC KHỎE: ‘NGƯỜI CAO TUỔI CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI PHÓ TỐT HƠN VỚI NHỮNG CƠN CĂNG THẲNG, BAO GỒM CẢ ĐẠI DỊCH NÀY’

Việc già đi khiến chúng ta trở nên tốt hơn bao giờ hết có thể là bí mật động trời nhất mọi thời đại.

Source

[/bg_collapse]