HOW HONG KONG CLEANED UP ITS TOXIC HARBOUR

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HOW HONG KONG CLEANED UP ITS TOXIC HARBOUR

Fifty years ago, Hong Kong’s landmark harbours were brimming with filth. It took a controversial project tunnelling under the crowded city to make the waters safe.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CÁCH HỒNG KÔNG ĐÃ LÀM SẠCH BẾN CẢNG ĐỘC HẠI CỦA NÓ

Năm mươi năm trước, các bến cảng thắng cảnh của Hong Kong tràn ngập rác bẩn. Phải mất một dự án gây tranh cãi đào đường hầm bên dưới thành phố đông đúc này để làm cho dòng nước được an toàn.

Source

[/bg_collapse]