HOW TO CLEAN YOUR JEWELLERY: USING TOOTHPASTE OR VINEGAR MAY DO MORE HARM THAN GOOD

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HOW TO CLEAN YOUR JEWELLERY: USING TOOTHPASTE OR VINEGAR MAY DO MORE HARM THAN GOOD

Jewellery typically doesn’t come cheap. For that investment, you’ll expect these to last forever or for a very long time at least. That assumption can turn into reality if you give these the care and maintenance they need.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VỆ SINH TRANG SỨC CỦA BẠN: DÙNG KEM ĐÁNH RĂNG HOẶC GIẤM CÓ THỂ GÂY HẠI NHIỀU HƠN LÀ LỢI

Đồ trang sức thường không hề rẻ. Vì khoản đầu tư đó, bạn sẽ cho rằng những thứ này sẽ tồn tại mãi mãi hoặc ít nhất trong một thời gian thật dài. Giả định đó có thể trở thành hiện thực nếu bạn dành cho những món đồ này sự chăm sóc và bảo dưỡng chúng cần.

Source

[/bg_collapse]