JAPAN’S ECONOMY SHRINKS AT RECORD PACE AS PANDEMIC WIPES OUT ‘ABENOMICS’ GAINS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

JAPAN’S ECONOMY SHRINKS AT RECORD PACE AS PANDEMIC WIPES OUT ‘ABENOMICS’ GAINS

Tokyo – Japan was hit by its biggest economic contraction on record in the second quarter as the coronavirus pandemic crushed consumption and exports, keeping policymakers under pressure for bolder action to prevent a deeper recession.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN THU HẸP VỚI TỐC ĐỘ KỶ LỤC KHI ĐẠI DỊCH XÓA SỔ LỢI NHUẬN ‘KINH TẾ ABE’

Tokyo – Nhật Bản đã bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm kinh tế lớn nhất nước này từng ghi nhận trong quý thứ hai khi đại dịch vi-rút corona dẹp tan tiêu dùng và các ngành hàng xuất khẩu, khiến những nhà hoạch định chính sách phải chịu áp lực hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự suy thoái sâu hơn.

Source

[/bg_collapse]