JAPAN’S UNKNOWN INDIGENOUS CUISINE

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

JAPAN’S UNKNOWN INDIGENOUS CUISINE

Long before Japanese food became so emblematic, with sushi and shabu shabu, ramen and yakitori prized the world over, there was another cuisine here that has almost been forgotten.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NỀN ẨM THỰC BẢN ĐỊA CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN CỦA NHẬT BẢN

Rất lâu trước khi món ăn Nhật Bản trở nên tiêu biểu, với sushi và lẩu shabu shabu, mì ramen và gà xiên nướng yakitori được đánh giá cao trên toàn thế giới, có một nền ẩm thực khác tại đây gần như đã bị lãng quên.

Source

[/bg_collapse]