MASCARA TIPS FROM GONG LI’S MAKEUP ARTIST: HOW TO MAKE YOUR SHORT LASHES LOOK LONGER

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

MASCARA TIPS FROM GONG LI’S MAKEUP ARTIST: HOW TO MAKE YOUR SHORT LASHES LOOK LONGER

Yuan Sng, whose clientele includes the Chinese actress and others such as Zhao Wei and Isabella Rosselini, explains how you can achieve “Bambi eyes” – and reveals why waterproof mascara isn’t always a good idea.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

MẸO DÙNG MASCARA TỪ CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM CỦA GONG LI: CÁCH LÀM CHO HÀNG MI NGẮN CỦA BẠN TRÔNG DÀI HƠN

Yuan Sng, người có nhóm khách hàng bao gồm nữ diễn viên Trung Quốc và những người khác như Zhao Wei và Isabella Rosselini, lý giải cách bạn có thể có được “đôi mắt Bambi” – và tiết lộ lý do tại sao mascara chống nước không phải lúc nào cũng là một ý tưởng hay.

Source

[/bg_collapse]