STAY-HOME BEAUTY TIPS: HOW TO DEAL WITH SKIN PROBLEMS BEFORE THE MASK COMES OFF

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

STAY-HOME BEAUTY TIPS: HOW TO DEAL WITH SKIN PROBLEMS BEFORE THE MASK COMES OFF

Since we’re all mostly at home, it’s the perfect time to deal with pigmentation and uneven complexion with a skincare regimen you can do before going out.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

MẸO LÀM ĐẸP TẠI NHÀ: CÁCH XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TRƯỚC KHI THÁO KHẨU TRANG

Bởi vì tất cả chúng ta hầu như đều ở nhà, đây là thời điểm hoàn hảo để đối phó với sắc tố và nước da không đồng đều với một chế độ chăm sóc da mà bạn có thể làm trước khi ra ngoài.

Source

[/bg_collapse]