STILL WORKING FROM YOUR BED? TIME TO UPGRADE YOUR HOME OFFICE

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

STILL WORKING FROM YOUR BED? TIME TO UPGRADE YOUR HOME OFFICE

You may be working from home for a while. It’s time for something more professional than a corner of the dining table.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

VẪN LÀM VIỆC TẠI GIƯỜNG CỦA BẠN? ĐÃ ĐẾN LÚC ĐỂ NÂNG CẤP VĂN PHÒNG TẠI NHÀ CỦA BẠN

Bạn có thể sẽ làm việc ở nhà một thời gian. Đã đến lúc cho một cái gì đó chuyên nghiệp hơn là một góc bàn ăn. 

Source

[/bg_collapse]