TEN MILLION KIDS ‘MAY NEVER RETURN TO SCHOOL’ AFTER VIRUS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

TEN MILLION KIDS ‘MAY NEVER RETURN TO SCHOOL’ AFTER VIRUS

London — The coronavirus pandemic has caused an “unprecedented education emergency” with up to 9.7 million children affected by school closures at risk of never going back to class, Save the Children warned Monday.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

MƯỜI TRIỆU TRẺ EM ‘CÓ THỂ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI TRƯỜNG’ SAU ĐẠI DỊCH VI-RÚT

Tại Luân Đôn — Đại dịch vi-rút corona đã gây ra ‘tình trạng giáo dục khẩn cấp chưa từng có‘ với 9,7 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa các trường học có nguy cơ không bao giờ quay trở lại lớp, theo Trung tâm Cứu trợ trẻ em cảnh báo hôm thứ hai.

Source

[/bg_collapse]