THE BOLD PLAN THAT COULD SAVE SOUTH AFRICA’S LEOPARDS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE BOLD PLAN THAT COULD SAVE SOUTH AFRICA’S LEOPARDS

A new approach to conservation is less about walling wildlife off in nature reserves, and more about adapting our world to suit animals.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

KẾ HOẠCH TÁO BẠO CÓ THỂ CỨU BÁO HOA MAI NAM PHI

Một cách tiếp cận mới đối với việc bảo tồn không phải là xây những bức tường xung quanh các loài động vật hoang dã trong các khu bảo tồn thiên nhiên, mà thiên về về việc điều chỉnh thế giới của chúng ta cho phù hợp với động vật hơn.

Source

[/bg_collapse]