THE MILLIONS BEING MADE FROM CARDBOARD THEFT

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE MILLIONS BEING MADE FROM CARDBOARD THEFT

Getting all your cardboard recycled may often seem like a pain, but there is big money to be made from all this so-called “beige gold”. And sadly this is attracting criminals around the world.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

SỐ TIỀN HÀNG TRIỆU CÓ ĐƯỢC TỪ NẠN TRỘM CẮP BÌA CỨNG

Việc tái chế tất cả bìa các tông của bạn thường nghe có vẻ phiền phức, nhưng có một khoản tiền lớn có được từ tất cả cái được gọi là “vàng be” này. Và đáng buồn là điều này đang thu hút nhiều tội phạm trên khắp thế giới.

Source

[/bg_collapse]