THE ONE THING RUINING YOUR FREE TIME

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE ONE THING RUINING YOUR FREE TIME

It’s easy to fall victim to ‘time confetti’ – unpleasant moments or tasks during our leisure time that spoil our relaxation – but fear not, there’s a cure.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

MỘT THỨ PHÁ HỎNG THỜI GIAN RẢNH CỦA BẠN

Rất dễ để trở thành nạn nhân của ‘time confetti’ – những khoảnh khắc hay công việc gây khó chịu trong thời gian rảnh mà làm hỏng sự thư giãn của chúng ta – nhưng đừng sợ, có một cách chữa trị.

Source

[/bg_collapse]