THE TRUTH ABOUT MASSAGE GUNS: DO THESE REALLY WORK? CAN THEY REPLACE YOUR THERAPIST?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE TRUTH ABOUT MASSAGE GUNS: DO THESE REALLY WORK? CAN THEY REPLACE YOUR THERAPIST?

Automated massagers for muscle soreness are popular these days – even Adam Levine uses one. But are they really effective? What’s the difference between a S$900 model and a S$20 one?

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

SỰ THẬT VỀ SÚNG MÁT XA: LIỆU NHỮNG THỨ NÀY CÓ THỰC SỰ HIỆU QUẢ? CHÚNG CÓ THỂ THAY THẾ BÁC SĨ TRỊ LIỆU CỦA BẠN HAY KHÔNG?

Máy mát xa tự động trị đau nhức cơ đang phổ biến ngày nay – ngay cả Adam Levine cũng sử dụng một cái. Nhưng liệu chúng có thực sự hiệu quả? Sự khác biệt giữa mẫu $900 và mẫu $20 là gì?

Source

[/bg_collapse]