THE WORLD’S MOST DAMAGING PEST

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE WORLD’S MOST DAMAGING PEST

East Africa is seeing its worst swarms of locusts in many decades. How can these ravenous pests be stopped?

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI NHẤT THẾ GIỚI

Đông Phi đang chứng kiến những đàn châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Làm thế nào để ngăn chặn những loài côn trùng háu đói này?

Source

[/bg_collapse]