TORRENTIAL RAINS UNLEASH HAVOC IN SOUTH ASIA

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

TORRENTIAL RAINS UNLEASH HAVOC IN SOUTH ASIA

Torrential monsoon rains swept across South Asia on Thursday, having killed more than 100 people in recent days and almost entirely flooding a massive park reserve, officials said.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NHỮNG CƠN MƯA XỐI XẢ ĐANG TÀN PHÁ Ở NAM Á

Các cơn mưa gió mùa xối xả quét qua Nam Á hôm thứ năm, đã làm thiệt mạng hơn 100 người trong những ngày gần đây và gần như hoàn toàn làm ngập một công viên bảo tồn lớn, theo các quan chức cho hay.

Source

[/bg_collapse]