UPCYCLING OLD TIRES INTO TOYS FOR DISADVANTAGED CHILDREN VIETNAM’S REMOTE AREAS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

UPCYCLING OLD TIRES INTO TOYS FOR DISADVANTAGED CHILDREN VIETNAM’S REMOTE AREAS

Instead of selling old tires as scraps, a team of social workers in Ho Chi Minh City chooses to make them into a playground to entertain disadvantaged children.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TÁI CHẾ LỐP XE CŨ THÀNH ĐỒ CHƠI CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ở VÙNG SÂU VÙNG XA VIỆT NAM

Thay vì bán lốp xe cũ như phế liệu, một nhóm nhà hoạt động xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn cách biến chúng thành một sân chơi giải trí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Source

[/bg_collapse]