VIETNAMESE MAN PUSHES SUSTAINABILITY MESSAGE BY RECYCLING WASTE INTO ACCESSORIES

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

VIETNAMESE MAN PUSHES SUSTAINABILITY MESSAGE BY RECYCLING WASTE INTO ACCESSORIES

A young man trained in pharmacology and mechanics puts immense passion and effort into his startup in Hoi An City that crafts decorative items completely out of trash collected from his hometown’s beaches. 

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CHÀNG TRAI VIỆT ĐẨY MẠNH THÔNG ĐIỆP THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG BẰNG CÁCH TÁI CHẾ RÁC THẢI THÀNH ĐỒ PHỤ KIỆN

Một chàng trai trẻ được đào tạo về dược họccơ khí đặt niềm đam mê và nỗ lực to lớn vào công ty khởi nghiệp của mình tại thành phố Hội An, chế tác những món đồ trang trí hoàn toàn từ rác thu thập được từ các bãi biển ở quê hương anh ấy.

Source

[/bg_collapse]