VIETNAMESE WOMAN LAUNCHES LEAF-BASED STARUP

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

VIETNAMESE WOMAN LAUNCHES LEAF-BASED STARUP

Vu Thi Hien has spent the last two years travelling back and forth between Hanoi and northern Vietnam’s old-growth forests, collecting fallen leaves and transforming them into handcrafted notebooks.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP DỰA TRÊN LÁ CÂY

Vũ Thị Hiền đã dành hai năm qua di chuyển qua lại giữa Hà Nội và các khu rừng già phía Bắc Việt Nam, thu thập lá rụng và biến chúng thành những cuốn sổ tay thủ công.

Source

[/bg_collapse]