WHY YOUR BRAIN ‘SHORT CIRCUITS’ WHEN A KID CRIES, EVEN IF YOU’RE NOT A PARENT

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHY YOUR BRAIN ‘SHORT CIRCUITS’ WHEN A KID CRIES, EVEN IF YOU’RE NOT A PARENT

The wail of a child has evolved to be maximally distracting. What can you do about it?

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TẠI SAO NÃO CỦA BẠN ‘ĐOẢN MẠCH’ KHI MỘT ĐỨA TRẺ KHÓC, NGAY CẢ KHI BẠN KHÔNG PHẢI LÀ CHA MẸ

Tiếng khóc thét của một đứa trẻ đã tiến hóa để có thể gây mất tập trung tối đa. Vậy bạn có thể làm gì về vấn đề này?

Source

[/bg_collapse]