Điểm & Review

Vuive rất cảm ơn những đóng góp của các bạn học viên, những đánh giá tại đây sẽ là tài sản quý báu mà lớp sẽ vô cùng trân quý, là động lực thôi thúc Vuive phát triển và sáng tạo hơn mỗi ngày ạ.

Hoàng Đức Đạt

7.0

Nguyễn Trọng Bình

6.0

Đào Minh Thông

6.5

Hồ Quốc Tuấn

6.5

Lê Quang Tín

7.0

Lê Tiến Lộc

6.5

Trần Tiến Phát

6.5

Lý Hưng Thịnh

6.0

Lê Minh Khoa

7.0

Đỗ Nhã Quân

6.5

Dương Bảo Duyên

7.5

Trần Công Duy

6.5

Nguyễn Thị Thùy Linh

6.0

Nguyễn Thị Kim Hồng

6.0

Lê Trần Mỹ Hương

6.5

Phan Quỳnh Như

6.5

Trần Tuyết Minh

6.0

Ngô Lê Minh Quân

7.5

Trần Minh Chiến

7.5

Lê Ngọc Trân

6.5

Ngô Nguyễn Kỳ Trân

6.5

Xíu Tố Như

6.0

Lưu Bảo Trính

7.5

Thảo Huyền

6.5

Nguyễn Ngọc Quý

6.0

Lê Thị Minh Hiền

7.0