Toàn bộ Ebook được cung cấp miễn phí cho thành viên học qua mail gói có phí

“Writing Task 2 là một phần rất khó chịu của bài thi IELTS nếu các bạn học máy móc, thuộc lòng từ vựng. Qua kinh nghiệm học và giảng dạy IELTS, xin chia sẻ đến các bạn phương pháp học Task 2 của mình, không nặng ngữ pháp và từ vựng học thuật, tập trung vào việc hiểu và sử dụng đúng từ vựng, dùng trải nghiệm của bản thân để đưa ra ý tưởng cho các chủ đề của Task 2, không dùng văn mẫu.”

*Quyển Ebook này sẽ không giúp các bạn viết 1 bài task 2 điểm cao, nó chỉ tập trung vào việc hoàn thành 1 bài task 2 đầy đủ yêu cầu của đề và hạn chế thấp nhất lỗi sai ngữ pháp, chính tả, và quan trọng nhất là hoàn thành bài kịp giờ.”

*Hãy đọc Ebook trong tâm thế thoải mái, đừng áp lực việc trở nên giỏi giang trong thời gian ngắn, mọi thứ đều cần thời gian tích lũy và thành thục.”

“Ebook được viết trong mùa dịch Covid-19 lịch sử của Sài Gòn, tập hợp những bài viết IELTS Writing Task 2 thuộc nhiều dạng do mình biên soạn. Tất cả các bài viết đều được chấm bởi giám khảo IELTS Mike Wattie (ieltsanswers.com).

Cách sử dụng ebook thì chỉ đơn giản là ĐỌC thôi ạ, lý tưởng nhất là in ra, pha ly cà phê và đọc trong thư giãn ^^, nếu có nhiều thời gian các bạn có thể CHÉP lại để học từng vựng và làm quen với từng dạng bài nhé.”

“Ebook được viết trong mùa dịch Covid-19 lịch sử của Sài Gòn, tập hợp những bài viết IELTS Writing Task 1 thuộc nhiều dạng do mình biên soạn. Tất cả các bài viết đều được chấm bởi giám khảo IELTS Mike Wattie (ieltsanswers.com).

Cách sử dụng ebook thì chỉ đơn giản là ĐỌC thôi ạ, lý tưởng nhất là in ra, pha ly cà phê và đọc trong thư giãn ^^, nếu có nhiều thời gian các bạn có thể CHÉP lại để học từng vựng và làm quen với từng dạng bài nhé.”