Unit 11 – Entertainment 2


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 2. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Melissa

A
B
A
B

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A Melissa, would you like to see a movie on Saturday?
B That sounds great. What time?
A At 9:30?
B All right.

[/bg_collapse]