Unit 14 – Small talk 1


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 1. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Polly

A
B
A
B

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A Hey, I was just talking to Molly. Did you know she’s leaving the company?
B Really? You’re kidding.
A Yead, she’s decided to change jobs. She wants to become an airline pilot.
B An airline pilot? Woa. That’s a suprise.

[/bg_collapse]