Unit 15 – Vacations 5


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening

 5. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

A
B
A
B

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A What are you doing here?
B Oh, I took a cooking course in Italy.
A Terrific. So what can you make now?
B Spaghetti and meatballs.

[/bg_collapse]