WT2 – Bad news 5

 

Nowadays, there is a trend that reports of media focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

Body 2

cung cấp cảnh báo

phòng tránh

góp phần nâng cao an toàn giao thông

đoàn kết với nhau

thu hút sự chú ý của quốc tế

chung tay gửi cứu trợ hỗ trợ cho nạn nhân

 

Idea 1

Thứ nhất, việc lan truyền tin tức tiêu cực có thể cung cấp cảnh báo cho mọi người để phòng tránh các tình huống nguy hiểm.

Clarify

VD: tin tức về tỉ lệ tai nạn giao thông ngày càng tăng sẽ khiến mọi người lái xe cẩn thận hơn - góp phần nâng cao an toàn giao thông

Idea 2

Thứ hai, tin tức về các thảm họa tự nhiên có thể trở thành thông điệp để các quốc gia đoàn kết với nhau.

Clarify

VD: tin tức thảm họa động đất và sóng thần ở Indonesia 2018 đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Vietnam và nhiều quốc gia khác đã chung tay gửi cứu trợ hỗ trợ cho nạn nhân của thảm họa.