WT2 – Crime education 5

 

Some people who have been in prison become good citizens later. Some people think that having these people to give a talk to school students is the best way to tell them about the dangers of committing a crime. Do you agree or disagree?

Body 2

cống hiến cho xã hội

nâng cao tinh thần trách nhiệm

người bảo vệ công lý

làm theo lời khuyên

 

Idea 1

Thứ nhất, ba mẹ có thể khuyến khích con mình tham gia các hoạt động xã hội như tình nguyện.

Clarify

Điều này sẽ cho trẻ có cơ hội cống hiến cho xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tránh xa việc vi phạm pháp luật.

Idea 2

Thứ hai, nhà trường có thể mời cảnh sát đến giáo dục học sinh về tội phạm.

Clarify

Vì họ là người bảo vệ công lý và cũng là tấm gương mẫu mực, học sinh sẽ có xu hướng tin tưởng và làm theo lời khuyên của họ.