WT2 – Feeling unsafe 4

 

People today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Chính quyền nên làm gì để giúp người dân cảm thấy an tâm khi ở nhà?

Clarify

Giải pháp này sẽ có tác dụng như thế nào?

Idea 2

Chính quyền nên làm gì để cắt giảm khí thải?

Clarify

Điều này có lợi gì cho môi trường và có giúp người dân bớt lo lắng khi ra ngoài không?