WT2 – Job competition 2

 

Nowadays, more and more older people who need work compete with the younger people for the same jobs. What problems this causes? What are solutions?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

There are some negative outcomes resulting from (topic)

Idea 1

Người lớn tuổi gặp bất lợi gì khi cạnh tranh công việc với người trẻ?

Clarify

Không cạnh tranh được với người trẻ, người lớn tuổi sẽ đối mặt với những khó khăn gì trong cuộc sống?

Idea 2

Các công ty thường tuyển dụng lao động lớn tuổi vào các vị trí quan trọng, tại sao?

Clarify

Điều này ảnh hưởng đến lao động trẻ như thế nào?