WT2 – Parenting courses 5

 

New parents should attend parenting courses to ensure the growth of their children. To what extent do you agree or disagree?

Body 2

coi … là không cần thiết

thuê người giữ trẻ

 

Idea 1

Đầu tiên, ba mẹ trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm chăm sóc trẻ em qua mạng Internet hoặc từ các thành viên lớn tuổi trong gia đình như ông bà.

Clarify

Do vậy, họ coi việc tham gia các lớp học nuôi dạy con là không cần thiết và tốn thời gian.

Idea 2

Thứ hai, nhiều ba mẹ trẻ ngày nay quá bận rộn làm việc để dành thời gian cho con.

Clarify

Kết quả là họ có xu hướng thuê người giữ trẻ hoặc gửi con họ vào nhà trẻ để tụi nó nhận được sự chăm sóc chuyên nghiệp.