WT2 – Studying higher education 5

 

More and more people choose to move to other countries to study higher education. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Body 2

gặp phải vấn đề

ảnh hưởng không tốt

gây áp lực tài chính

 

Intro

There are potential drawbacks of applying for foreign universities.

Idea 1

Bất lợi đầu tiên đó là học sinh sẽ gặp phải một vài vấn đề như rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và nhớ nhà.

Clarify

Những điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến việc học của học sinh và thậm chí dẫn đến kết quả học tập kém.

Idea 2

Bất lợi thứ hai đó là nếu học sinh chọn đi du học nhưng không có học bổng, điều này sẽ gây áp lưc tài chính lên gia đình học sinh.

Clarify

Bởi vì học phí đại học nước ngoài có xu hướng rất cao.