SAIGON’S RIVERSIDE RESIDENTS MAKE ENDS MEET SELLING SCRAP

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

SAIGON’S RIVERSIDE RESIDENTS MAKE ENDS MEET SELLING SCRAP

In the tiny alleys along the Vam Thuat River in Go Vap District, Ho Chi Minh City, internal migrants from the north have dwelled for generations.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CƯ DÂN VEN SÔNG SÀI GÒN MƯU SINH BẰNG VIỆC BÁN PHẾ LIỆU

Trong những con hẻm nhỏ dọc sông Vàm Thuật ở Quận Gò Vấp, TP. HCM, những người di cư trong nước từ phía bắc đã cư trú qua nhiều thế hệ.

Source

[/bg_collapse]