WT2 – Animals 3

 

Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals, and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Body 1

rơi vào nguy cơ tuyệt chủng

phá hủy đa dạng sinh học

sống sót qua đại dịch nguy hiểm

điều chế vaccine

 

Idea 1

Lý do đầu tiên là ngày càng nhiều động vật hoang dã rơi vào nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắt trái phép và phá rừng.

Clarify

Điều này phá hủy đa dạng sinh học nghiêm trọng.

Idea 2

Lý do thứ hai là việc bảo vệ động vật hoang dã có thể giúp con người sống sót qua những đại dịch nguy hiểm trong tương lai.

Clarify

Điều này là vì động vật hoang dã có thể cung cấp nguyên liệu giúp con người điều chế vaccine phòng bệnh.