WT2 – Cost of living 3

 

In many countries, the cost of living is rising. What effects do higher prices have on individuals and society? And what are better ways for people to deal with the high cost?

Body 1

ảnh hưởng tiêu cực

làm tăng ca

làm nhiều công việc

trang trải cuộc sống

gây áp lực nặng nề

cắt giảm nhân lực

làm cho … trở nên nghiêm trọng hơn

 

Idea 1

Đầu tiên, chi phí sinh hoạt như điện, nước, nhà ở và thực phẩm tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân.

Clarify

Họ sẽ phải làm tăng ca hoặc làm nhiều công việc để tăng thu nhập trang trải cuộc sống. Do vậy, điều này gây áp lực tài chính nặng nề lên người dân.

Idea 2

Thứ hai, người dân sẽ có khuynh hướng cắt giảm chi tiêu hoạt động giải trí như xem phim hoặc chơi thể thao.

Clarify

Điều này sẽ gây tác động kinh tế đối với các nhà cung cấp dịch vụ và làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp.