WT2 – Environment and Economy 3

 

Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both view and give your opinion.

Body 1

cho phép

chuyển (thay đổi)

được cắt giảm đáng kể

dựa trên

tham quan thắng cảnh

cắm trại

 

Idea 1

Lý do đầu tiên đó là sự phát triển năng lượng thay thế đã cho phép các quốc gia vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường.

Clarify

VD: nhiều công ty tại Mỹ đã chuyển từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng thay thế như gió và năng lượng mặt trời trong hoạt động sản xuất. Do vậy, lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường được cắt giảm đáng kể.

Idea 2

Lý do thứ hai là nhiều quốc gia đang phát triển kinh tế dựa trên du lịch bền vững.

Clarify

VD: tại Vườn quốc gia Nam Cat Tien – điểm đến du lịch nổi tích của VN, du khách sẽ sử dụng phương tiện thân thiện môi trường như xe đạp để tham quan và cắm trại thay vì ở khách sạn.