WT2 – Noise pollution 3

 

Some people think that there should be some strict controls about noise. Others think that they could just make as much noise as they want. Discuss both views and give your opinion.

Body 1

ảnh hưởng tiêu cực

thường xuyên tiếp xúc

mắc các bệnh lý

gây xao nhãng

tập trung

 

Idea 1

Lý do đầu tiên đó là ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người dân ở nhiều thành phố lớn.

Clarify

Thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn từ giao thông và các hoạt động công nghiệp sẽ khiến người dân mắc các bệnh lý như căng thẳng, đau đầu và thậm chí tổn thương thính giác.

Idea 2

Lý do thứ hai đó là tiếng ồn có thể làm mọi người xao nhãng việc học và công việc.

Clarify

VD: học sinh sẽ không thể hoàn toàn tập trung vào bài học nếu có công trường xây dựng gần trường của họ.