WT2 – Studying higher education 4

 

More and more people choose to move to other countries to study higher education. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

There are potential drawbacks of + xu hướng Ving

Idea 1

Học sinh sẽ gặp phải vấn đề gì khi ra nước ngoài học đại học?

Clarify

Những điều này ảnh hưởng đến học sinh ra sao?

Idea 2

Nếu học sinh chọn đi du học nhưng không có học bổng họ sẽ gặp phải vấn đề gì?

Clarify

Tại sao?