WT2 – Watching TV 5

 

Studies have suggested that nowadays children watch much more television than they did in the past and spend less time on active or creative things. What are the reasons for this and what measures should be taken to encourage children to spend more time on active or creative things?

Body 2

truyền cảm hứng

giữ gìn sức khỏe

tổ chức khóa học

làm cho ai đó yên tâm

 

Idea 1

Giải pháp đầu tiên đó là ba mẹ nên dành nhiều thời gian hơn cho con cái và tham gia các hoạt động thể chất cùng con để truyền cảm hứng cho chúng.

Clarify

VD: khi tôi còn nhỏ, ba tôi thường đi bơi vào buổi sáng để giữ gìn sức khỏe và tôi đã được ba truyền cảm hứng để chơi môn thể thao này.

Idea 2

Giải pháp thứ hai đó là nhà trường có thể tổ chức thường xuyên các khóa học sáng tạo như vẽ và DIY.

Clarify

Điều này sẽ tạo ra môi trường an toàn cho trẻ em để ba mẹ yên tâm tập trung vào công việc.