WT2 – Watching TV 3

 

Studies have suggested that nowadays children watch much more television than they did in the past and spend less time on active or creative things. What are the reasons for this and what measures should be taken to encourage children to spend more time on active or creative things?

Body 1

có xu hướng

bảo vệ khỏi nguy hiểm

bận rộn làm việc

dành thời gian cho con cái

giám sát

xem TV bao nhiêu tùy thích

 

Idea 1

Lý do đầu tiên là ba mẹ ngày nay có xu hướng giữ con mình ở nhà để bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm như bắt cóc và tai nạn giao thông.

Clarify

Do vậy, xem TV là hoạt động giải trí phổ biến của trẻ em ở thành thị.

Idea 2

Lý do thứ hai đó là ba mẹ ngày nay bận rộn làm việc, không có thời gian dành cho con cái.

Clarify

Từ đó, vì không có ai giám sát nên trẻ em có thể thoải mái xem TV bao nhiêu tùy thích.